Pokladny, Váhy, Váhy s tiskem

 
 
 
 
1 2
Váha DIGI DS 673 (doprava ZDARMA)Váha DIGI TCW-WP (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 980 + externí plošina MT3315 (doprava ZDARMA)
Váha DIGI DS 673 (doprava ZDARMA)Váha DIGI TCW-WP (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 980 + externí plošina MT3315 (doprava ZDARMA)
   

8 300 Kč

detail

16 590 Kč

detail

14 980 Kč

detail

Obchodní váha.Ochodní váha.Obchodní váha.
Váha DIGI DS 673 SS (doprava ZDARMA)Váha DIGI RM-40 P (doprava ZDARMA)Váha DIGI SM 500 EB (doprava ZDARMA)
Váha DIGI DS 673 SS (doprava ZDARMA)Váha DIGI RM-40 P (doprava ZDARMA)Váha DIGI SM 500 EB (doprava ZDARMA)
   

9 990 Kč

detail

22 480 Kč

detail

38 006 Kč

detail

Obchodní váha.Obchodní váha s tiskem- DOPRODEJ !Obchodní váha s tiskem.
Váha DIGI SM 500 DP (doprava ZDARMA)Váha DIGI SM 500 ELM + S−SK 30Váha DIGI RM 5800 (doprava ZDARMA)
Váha DIGI SM 500 DP (doprava ZDARMA)Váha DIGI SM 500 ELM + S−SK 30Váha DIGI RM 5800 (doprava ZDARMA)
   

42 980 Kč

detail

47 000 Kč

detail

69 980 Kč

detail

Obchodní váha s tiskem.Obchodní váha s tiskem.Obchodní váha s tiskem.
Váha DIGI DS 560 S-GA (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 560 S-GB (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 560 S-GD (doprava ZDARMA)
Váha DIGI DS 560 S-GA (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 560 S-GB (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 560 S-GD (doprava ZDARMA)
   

7 900 Kč

detail

9 500 Kč

detail

7 900 Kč

detail

Obchodní váha.Obchodní váha.Obchodní váha.
Váha DIGI DS 650 E (doprava ZDARMA)Váha DIGI DC 688 (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 532 S WP (doprava ZDARMA)
Váha DIGI DS 650 E (doprava ZDARMA)Váha DIGI DC 688 (doprava ZDARMA)Váha DIGI DS 532 S WP (doprava ZDARMA)
   

9 990 Kč

detail

8 190 Kč

detail

13 630 Kč

detail

Obchodní váha bez tisku.Váha DIGI DC 688Váha DIGI DS 532 S WP
Registrační pokladna CHD 3320 (doprava ZDARMA)Registrační pokladna CHD 5620 , foliová klávesnice (doprava ZDARMA)Registrační pokladna CHD 5620 , tlačítková klávesnice (doprava ZDARMA)
Registrační pokladna CHD 3320 (doprava ZDARMA)Registrační pokladna CHD 5620 , foliová klávesnice (doprava ZDARMA)Registrační pokladna CHD 5620 , tlačítková klávesnice (doprava ZDARMA)
   

12 665 Kč

detail

14 615 Kč

detail

14 690 Kč

detail

Registrační pokladna CHD 3320Registrační pokladna CHD 5620Registrační pokladna CHD 5620
1 2